Tillsyn av Ringhals

Ringhals kärnkraftverk i Varbergs kommun har satts under särskild tillsyn av Strålsäkerhetsmyndigheten. Tillsynen liknar den tidigare, nu hävda särskilda myndighetsövervakningen av Forsmark.

Strålsäkerhetsmyndigheten har beslutat om tillsynen av Ringhals fyra reaktorer efter att flera brister i säkerhetskulturen på Ringhals inte åtgärdats, trots att fyra år gått sedan de uppdagades.

Forsmarks kärnkraftverk har tidigare satts under liknande tillsyn efter en rad allvarliga säkerhetsbrister i samband med en kortslutning i ett ställverk. Den särskilda tillsynen av Forsmark hävdes i slutet av april i år.