Kritik efter färjebrand

Efter branden på hotellfärjan Queen of Scandinavia i Oskarshamns hamn i våras riktar nu haveriutredarna kritik mot rederiet som äger färjan. Flera anställda på Skutskärsföretaget MIAB fanns ombord när branden bröt ut.

Flera viktiga system slogs ut på fartyget. Bland annat kraschade systemet som registrerar hur många människor som finns ombord.

Det var klockan tio i elva på kvällen den 16:e april i år som brandlarmet gick på fartyget Queen of Scandinavia som låg förankrad i Oskarshamn.

Enligt MIAB:s VD Leif Hemströ hade företaget 27 personer boende på färjan, som användes som hotellfartyg åt personal som utförde underhållsarbeten på Oskarshamns kärnkraftsverk. Sammanlagt fick cirka 240 personer evakueras, men ingen människa kom till skada.

Branden började när en sliten bränsleledning sprang läck å diesel sprutade över en närliggande avgasturbin som fattade eld.

Haveriutredningen som gjorts av Statens haverikommission och den danska motsvarigheten Opklarningsenheten, är nu klar, och visar på brister i flera viktiga system. Bland annat kraschade skeppets IT-system som registrerar hur många människor som befinner sig ombord.

Myndigheterna riktar kritik och kräver att rederiet DFDS Seaways genast hittar en metod för registrering som inte är beroende av strömförsörjning.

Man slår också fast att skeppets egen nödbrandpump inte fungerade eftersom en ventil till pumpen skadats i branden.

Rederiet måste också inrätta ett nödsystem som inte riskerar att slås ut vid brand.

Kristoffer Örstadius SR Kalmar
kristoffer.orstadius@sr.se