Fler viltolyckor

Viltolyckorna har ökat i Uppsala län om man jämför första halvåret i år med samma tidsperiod förra året. Framför allt olyckor med vildsvin har ökat, men även olyckorna med älg och rådjur. Fram till sista juni hade 941 viltolyckor inträffat i länet.

De flesta viltolyckorna sker under vintern, men även i början av sommaren går antalet olyckor upp jämfört med månaderna mars-april. Jägaren Christer Wolrath spårar djur som skadats i trafiken och han berättar varför så många olyckor sker i juni.

– Det brukar vara så att i maj och juni så stöter mycket vilt bort sina fjolingar och då springer de runt och irrar. Då är det en större risk, för de springer och letar efter var morsan har tagit vägen, så att säga. Det är föryngringstid, barnen som har blivit ett-åringar är mer oroliga, säger han.