Ja till myggbesprutning

Möjligheten för ytterligare myggbekämpning i det hårt drabbade Nedre Dalälvsområdet ökar.  Kemikalieinspektionen ställer sig positiva till den nya ansökan om besprutning i ytterligare områden.

(Uppdaterat 13.30)

På onsdagskvällen bestämde sig forskaren Martina Schäfer och de andra som håller i bekämpningen för att skicka in en ny ansökan om att få bekämpa mygg i de områden som Kemikalieinspektionen tidigare sagt nej till.

I dag torsdag bestämde sig Kemikalieinspektionen för att ställa sig bakom den nya ansökan. Kersti Gustafsson på Kemikalieinspektionen säger att dagens extrema myggsituation ligger bakom myndighetens kursändring.

– Vi har inte ändrat uppfattning om att det kan finnas en risk för att den här storskaliga bekämpningen har en negativ ekologisk påverkan. Men eftersom det är en ganska akut vädersituation, som gör att det finns ett stort allmänintresse på grund av en enorm kläckning av myggor, så kan vi fråga regeringen om tillstånd att tillåta bekämpning i alla fall, säger Gustafsson.

Det här kan ge hopp åt bland annat mjökbonden Christer Lindström som bor i Kärrbäck utanför Tärnsjö. Han har börjat få ställa in sina kor i ladugården för att de mår så dåligt av alla mygg.

Men för att få den dispens för besprutning i naturskyddsområden krävs det ett regeringsbeslut. Kersti Gustafsson på Kemikalieinspektionen säger att de ska skicka frågan till regeringen i dag och förhoppningsvis kan de fatta beslut redan på nästa regeringssammanträde nästa torsdag.

Miljödepartementet, som kommer att förbereda frågan till regeringen, vill inte säga någonting i frågan förrän beslutet är fattat.

Carina Schön, socialdemokratiskt kommunalråd i Heby blev positivt överraskad av det nya beskedet från Kemikalieinspektionen.

– Jag är väldigt positiv, det låter bra att man har förstått vad det här betyder för dem som bor däruppe. Tyvärr har de inte så mycket hjälp av det nu, men kanske hinner man göra insatser inför nästa omgång av myggen, säger hon.  

Om regeringen ger tillstånd till att bespruta även de platser i Nedre dalälvsområdet, så blir dock ett annat problem aktuellt. Myggbekämpningsprojektet börjar redan få slut på pengar och de skulle behöva 4 miljoner kronor extra för att beställa tillräckligt av bekämpningsmedlet BTI.

– Vi har inte möjlighet att lägga mer pengar på det här. Vår lilla kommun lägger redan en hel miljon i det här projektet och vi har en otroligt ansträngd budget. Trots detta har vi sagt att det här är så pass viktigt att vi lägger en miljon. Men för statens del handlar det om småpengar, säger Carina Schön.

Enligt Martina Schäfer vid vid myggbekämpningsprojektet är problemen inte över även om de får ett ja. I dag har projektet inte tillräckligt med material för en så här stor bekämpning och inte heller pengar för att köpa in det, så samtidigt lobbar de nu för att regeringen ska skjuta till fyra miljoner i vad de kallar katastrofbidrag.

Martina Schäfer betonar också att även om de nu skulle få dispens för de områden de tidigare fått nej på, så tycker de att det är viktigt att miljödomstolen ändå tar ställning till deras överklagande, eftersom ett utslag från miljödomstolen kan vara viktigt att ha i framtiden.

Johan Tjerneng
johan.tjerneng@sr.se