Enköping

Grönområden hotade

Flera grön- och friluftsområden är hotade när Enköping ska växa. Det hävdar Naturskyddsföreningen som tittat närmare på den översiktsplan som just nu ställs ut för befolkningen och som politikerna ska fatta beslut om senare i år.

– Man bygger i de få närskogar som finns runt Enköping. Djurlivet och växtlivet blir ju fullständigt utraderat, säger Naturskyddsföreningens Kenta Hällbom.

Med den nya översiktsplanen ska dagens 39.000 enköpingsbor kunna bli ytterligare några tusen till. Planen innehåller flera nya områden för arbete och bostäder - framförallt är det områden söder och öster om tätorten ska bebyggas. Hittills har det varit politisk enighet kring i frågan.

Naturskyddsföreningen anser att flera grönområden är hotade och skulle hellre se en expansion i västlig riktning där det idag mestadels är jordbruk. Att Enköpingsborna är måna om sina stadsnära skogar och prunkander parker råder det ingen tvekan om. Arne Nilsson är ofta ute på stavgång i naturen.

– Jag går ju gärna uppe på Gröngarn exempelvis. Det är ju svårt att uttala sig föränn man har sett vad det verkligen gäller. Men jag tycker inte att man ska ta bort en massa grönområden. Det är ju oaserna i stan, säger Arne Nilsson.

– Parkerna använder vi mycket på somrarna för till exempel picknick eller sola, säger Liza Lanzén.

Hur viktigt är det med grönska och skogsplättar i en stad?

– Jag tycker det ska finnas. Jag tycker det är viktigt, säger Liza Lanzén.

– Jag vill att det ska finnas kvar sådana naturområden för det tycker jag är väldigt fint, säger Margit Fransén.

I drygt två veckor till kan Enköpingsborna kika på framtidsskisserna på bland annat biblioteket och komma in med åsikter. Därefter tar den politiska gången vid och i december ska översiktsplanen klubbas av kommunfullmäktige.

Det centerpartistiska kommunalrådet Åke Hedén säger att det nu gäller att kompromissa mellan olika intressen och viljor för att Enköping ska kunna växa.

– Jordbruket och jordbrukets intressenter vill inte att vi ska ta åkermark i anspråk. Skogsägare och olika miljöorganisationer tycker inte att vi ska använda skogen. Kulturförespråkare säger att vi inte ska förändra vår stadsmiljö eller förtäta den.

Det är ju självklart att ska vi kunna utveckla vårt samhälle måste vi kunna bygga någonstans. Det är ju där vi får göra en prioritering, säger Åke Hedén.

August Bergkvist
august.bergkvist@sr.se