Regnet kan ge fler mygg

Dagens regnande kan göra situationen ännu svårare i de myggdrabbade områdena kring Nedre Dalälven. Det menar forskaren Martina Schäfer i myggbekämpnings-
projektet.

De har ju nu skickat in en ny ansökan om att få bekämpa mygg i områden som de tidigare fått avslag på, men det är bråttom med nya åtgärder för det går knappt att föreställa sig vad det nya regnet kan leda till säger Martia Schäfer.

- Det går knappt att beskriva. Jag har rört mig i områden de senaste dagarna där det är hemskt på sina ställen. Det är fruktansvärt och det går knappt att föreställa sig men det kan bli värre.

Handlar det också om de områden där ni har bekämpat, att det kan kläckas nya mygg där?

- Ja, om det blir översvämning på de ställena så kommer det att kläckas nya mygg och de rör ju på sig, kan flyga upp till två mil ibland, så de rör ju sig från sina kläckningsplatser.

Christer Engqvist
christer.engqvist@sr.se