Länsstyrelsen anmäls

Nya turer har uppstått kring det omtvistade behandlingshem som planeras i Faringe öster om Uppsala. Nu har grannar i området anmält Länsstyrelsen till Justitieombudsmannen, JO.

Grannarna menar att Länsstyrelsens handläggning av ärendet inte skötts på rätt sätt, detta redan innan Länsstyrelsen har fattat sitt beslut om hemmet ska få öppna i Faringe eller inte. Därför har de anmält handläggningen till JO.