älvkarleby

"Carlgren måste agera"

Miljöminister Andreas Carlgren lovade i maj att mygglarverna skulle få bekämpas i hela det område som nu drabbats av mygginvasionen, även de naturskyddade områdena vid nedre Dalälven där tillstånd för besprutning inte getts. Nu kräver den kristdemokratiske riksdagsledamoten Mikael Oscarsson, att miljöministern lever upp till sitt löfte.

Frågan ligger nu hos regeringen, efter att Kemikalieinspektionen igår bestämde sig för att ställa sig positiv till myggbekämpningsprojektets nya ansökan för de områden där de tidigare sagt nej till besprutning - förutsatt att regeringen säger ja.

– I en interpellationsdebatt i maj har miljöministerna lovat att myggprojektet skulle få fortgå och han var också inne på att man inte skulle göra skillnad på naturskyddat område och annat område i myggbekämpningen. Och nu är det upp till honom att låta handling följa orden, säger Mikael Oscarsson.

– De ansvariga myndigheterna har inte klarat av det här och då är det dags för regeringen att agera.

I går kväll hölls ett välbesökt möte i Österfärnebo där folk som bor i trakten träffade myggforskarna som berättade om läget. Riksdagsledamoten Mikael Oscarsson var också där och precis som många andra så menar han att det nu är bråttom för regeringen att fatta beslut.

– Regeringen måste leverera ett svar i början på nästa vecka, eftersom vi måste hinna beställa bekämpningsmedel från Amerika.

Tror du att de kommer ge besked i nästa vecka?

– Ja, det förutsätter jag. Och gör de inte det så kommer myggen att bli ett stort problem för människor långt ifrån Nedre Dalälven, säger Mikael Oscarsson.

Lisa Helgesson
lisa.helgesson@sr.se