östersjön

Förbud mot utsläpp

Nu ska regeringen utreda ett förbud för internationella lastfartyg att släppa ut sitt toalettavfall i Östersjön.

Samma regler ska alltså gälla som för passagerar- och kryssningsfartyg som idag har begränsade möjligheter till utsläpp.

Toalettavfallet bidrar till övergödning och att giftiga ämnen sprids. Och nu vill regeringen se skärpta regler för alla fartyg som trafikerar Östersjön, med målet att förbjuda farliga utsläpp helt.