För hög medicindos

En barnläkare på Astrid Lindgrens Barnsjukhus barn- och ungdomsmottagning i Märsta har av misstag skrivit ut en för hög dos av ett läkemedel till en patient.

Det var Apoteket som uppmärksammade att dosen var sex gånger högre än rekommenderat och talade med läkaren. Patienten ska inte har fått några biverkningar, men har ändå utsatts för risken att få biverkningar. En Lex Maria-anmälan har nu gjorts till socialstyrelsen för att utreda vad som gått fel.