Forskningen hotad

Privatiseringen av sjukvården kan vara ett hot mot framtida vård och forskning, eftersom journaler inte sparas. Det skriver två forskare på Uppsala universitet på DN Debatt idag.

De menar att eftersom den privata vården inte faller under arkivlagen som Landstinget gör så finns inga krav på att spara journaler. Och att det här källmaterialet riskerar försvinna kan alltså få allvarliga konsekvenser för framtida forskning, menar dom båda uppsalaforskarna.