Kritik mot Knivstaskola

Skolinspektionen riktar nu kritik mot Knivsta kommun för att en av kommunens skolor inte levt upp till kraven om elevers rätt till utbildning.

Under en period på mer än två och en halv månad, då eleverna varit placerade i ett utredningshem, har de inte gått i skolan.

Skolinspektionen menar att kommunen inte har gjort tillräckligt för att tillgodose elevernas rätt till utbildning. Senast den åttonde oktober ska Knivsta kommun redovisa sina åtgärder.