Arkeologisk sensation

Några 3000 år gamla träbitar har hittats i en cigarrlåda i källaren till Uppsala Universitets avdelning för växtekologi. Träbitarna kommer från en utgrävning av Kung Björns hög i Hågadalen, som gjordes år 1902.

– En arkeologisk sensation, säger Helena Victor, arkeolog vid universitetet.

Att man nu har hittat dessa borttappade träbitar betyder mycket, enligt arkeologen Helena Victor. Det är det enda som finns kvar från den ekstock som hittades vid utgrävningen och spelar stor roll för att kunna tidsbestämma de arkeologiska fynden.