Ja till myggbesprutning

Naturvårdsverket tycker att regeringen kan säga ja till besprutning av mygg även i särskilt skyddade områden vid Nedre Dalälven. Tidigare har verket sagt nej till bekämpning där.

De senaste veckornas intensiva regnande har, enligt verket, gjort myggplågan akut för de boende som knappt kan vistas utomhus.

I går skickade Kemikalieinspektionen in en ansökan till regeringen om att få dispens för att bekämpa myggen i de områden som inspektionen tidigare sagt nej till. Naturvårdsverket skickade idag ett yttrande till regeringen, innan de blivit ombedda att yttra sig, för att frågan ska kunna handläggas snabbt.

Verket tillägger att om bekämpning tillåts ska det endast gälla denna sommar och effekterna måste följas noga.