JÄRNVÄGSTRAFIK

Kritik mot UVEN-affär

Länstrafikbolagens upphandling av tåglinjen UVEN, som blev klar häromdagen, kritiseras nu av Tågkompaniet, det företag som gick förlorande i striden mot SJ.

-Lite sur är jag ju naturligtvis på att vi har agerat draglok och så blev det SJ som fick det i alla fall. Det här var ju naturligtvis en jättebra murbräcka för MÄLAB att pressa SJ, så jag tycker nog kanske att vi har blivit utnyttjade på det sättet, säger Bengt-Erik Johansson, VD för Tågkompaniet. 

UVEN trafikerar sträckan Uppsala - Västerås - Eskilstuna - Norrköping. Linjen, som stöttats med en hel del statliga medel har haft lönsamhetsproblem och hotats av nedläggning.

För en tid sen sen meddelade Tågkompaniet att de kunde ta över linjen och driva den utan statligt stöd. Då kom SJ, som nu har uppdraget att köra linjen, med ett moterbjudande som även inberäknade den populära pendlarsträckan Norrköping - Linköping.

-Hade vi haft möjlighet att räkna på samma underlag så hade vi lätt kunnat vara uppskattningsvis fem miljoner billigare och inte en miljon billigare som vi fortfarande är, säger Tågkompaniets Bengt-Erik Johansson.

Uppdraget att köra UVEN-linjen gick alltså till SJ, trots att Tågkompaniet var billigare. Avtalet för 28,5 miljoner gäller från mitten av december och ett år framåt.

Bolaget Mälardalstrafik MÄLAB, som ägs av bland annat Upplands Lokaltrafik och Storstockholms Lokaltrafik, har skött UVEN-affären åt länstrafikbolagen.

-De har presenterat förslaget och, som man utrycker sig, utmanat SJ. Vi har jämfört det förslaget med SJ:s förslag och sen helt enkelt valt det förslag som vi tycker är bäst, säger Mårten Levin, VD för Mälardardalstrafik MÄLAB.

August Bergkvist
august.bergkvist@sr.se