Enköping

Klimatneutralt 2050

År 2050 ska Enköping vara en klimatneutral kommun. Det framgår av kommunens miljömål som i dagarna skickas ut på remiss.

Förutom minskade utsläpp från trafik och jordbruk ska användningen av miljöfarliga kemikalier minska.

Planer finns också på att anlägga nya våtmarker för att säkra den biologiska mångfalden. Det skriver idag Enköpings-posten.