JORDBRUK

SLU-kritik mot ekoodlat

Det är inte klimatsmart att odla ekologiskt. Jorden utarmas och produktionen minskar.Det skriver fyra professorer vid universitetet SLU i en ny bok. Handlar du ekologiskt?
Tyck till här!

-Man utarmar jorden på sikt. Man kan inte märker det på fem och tio år. Men på 20-30 år kommer vi att se den här effekten. Då har vi ännu lägre skördar, säger Holger Kirchmann som är professor i växtnäringlära vid SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, i Uppsala.

De fyra professorerna vid Sveriges Lantbruksuniversitet säger att konventionellt jordbruk ger högre skörd och binder mer koldioxid i grödan jämfört med ekologisk odling. Ekologisk produktion utarmar ma

rkens näringsförråd varvid kvävebrist uppstår. Organisk gödsling ger ibland större näringsläckage än konventionellt jordbruk. Den ekologiske odlaren Frans Brozén håller naturligtvis inte inte med.

-Det konventionella lantbrukets största nackdel är det stora oljeberoendet i form av handelsgödsel. Jag kastar inte skit på de konventionella. Det ekologiska lantbruket släpper ut mindre närsalter, mindre växtnäring och har mindre problem med att förorena Östersjön. Dels är det människoavloppet som går rakt ut men framförallt är det lantbruket och skogsbruket som släpper ut närsalter, säger Frans Brozén.

Måste inte det konventionella jordbruket också tänka om?

-O ja! Jag säger inte att det konventionella jordbruket är perfekt. Jordbruket måste bli så miljövänligt som möjligt, säger professor Holger Kirchmann vid SLU i Uppsala.

Tommy Lundberg
tommy.lundberg@sr.se