Misstänks stängt in familj

En man i Uppsala misstänks ha hållit sina fyra barn, i dag 16-22 år, instängda och hemma från all skolgång. Nu medger moderata kommunalrådet Cecilia Forss att rutinerna för skolplikten bör ses över.

- Det är kanske just den kontrollen som vi måste se över, om vi inte gör den tillräckligt bra eller om den kan förbättras på något sätt och där tror jag att ett bättre samarbete med just folkbokföringsmyndigheten skulle kunna vara en lösning, säger hon och fortsätter:

- Det är väl det jag känner just nu, att vi kanske inte har de bästa rutinerna man kan tänka sig. För skulle det vara så som det antyds, att de här barnen har varit i Sverige och inte gått i skolan, då har vi ju misslyckats.

Det hela uppdagades efter att polisen larmats om bråk i familjens hem i slutet av juni, först kom det fram att han skulle ha misshandlat sin fru flera gånger och han häktades, misstänkt för grov kvinnofridskränkning.

- Mycket tyder på att familjens fyra barn, som är födda i Sverige och är svenska medborgare inte har fått möjlighet att gå i svensk skola, utan barnen och hustrun har förbjudits att röra sig fritt utan hållits hemma i sin bostad, säger polisens presstalesman Christer Nordström.

Senare visade det sig alltså också enligt polisen att mycket tyder på att han hållit sina fyra barn - 16-22 år gamla hemma från skolan under alla år. De har enligt presstalesmannen Christer Nordström inte varit inlåsta, men varit förbjudna att gå ut på egen hand och om de gått ut så har pappan varit med.

Hur barnen har kunnat hållas hemma från skolan så lång tid utan att det upptäckt är oklart i nuläget, enligt polisen.

- Det är nog en fråga som många ställer sig, samtidigt så har det ju framkommit att familjen vistats mycket utomlands. Men det är naturligtvis intressant att veta hur det varit möjligt att det inte skett någon reaktion från samhållets sida, säger Christer Nordström.

Susanne Söderberg, som är chef för individ- och familjeomsorgen vid socialtjänsten i Uppsala kommun, säger att de inte kände till familjen förrän polisen gjorde en anmälan nyligen.

- I det här fallet var det polisen som gjorde en anmälan efter att de upptäckt det de gjorde och efter det har vi gjort det som är vårt jobb, men innan det har det inte kommit in någon sådan anmälan och då har vi heller inte känt till dem, säger Susanne Söderberg.

Borde inte någon ha lagt märke till barnen på vägen?

- Jo, det kan man ju tycka, men av någon anledning har det inte hänt. Nu måste väl enheterna titta igenom om det är någon som haft kontakt med dem.

Länsbarnombudsmannen Gun Johansson menar att situationen är ovanlig och att det är kommunen som ansvarar för att barnen ska gå i skolan.

- Det är ju skolplikt och man ska ju söka upp och göra allt man kan för att alla barn ska gå i skolan och om de inte gör det så måste man veta varför.

Uppsala kommun har flera gånger utrett varför barnen inte gick i skolan. Det säger moderata ordföranden i barn- och ungdomsnämnden, Cecilia Forss, till Upplandsnytt. Men hon säger att kommunen fått till svar att familjen egentligen bott utomlands och bara varit i Sverige på somrarna. Om det varit så, det vet man från kommunens sida inte i nuläget, men familjen har varit folkbokförd i Sverige den största delen av tiden från början av nittiotalet.

Barnen och deras mamma är nu hemma, och ska enligt polisen må efter omständigheterna väl.

Pappan misstänks för olaga frihetsberövande av både mamman och barnen och åklagaren väntas väcka åtal i morgon. Enligt pappans försvarsadvokat Claes Nylander, förnekar han att han har gjort något brottsligt.