Får tillgångar frysta

En restaurangägare från Uppsala har fått över 2,2 miljoner i tillgångar frusna av länsrätten i Uppsala.

Skatteverket upptäckte att han dels redovisat mindre intäkter än vad verksamheten faktiskt genererat, dels haft fler anställda än vad som varit synligt i bokföringen.

Efter att ha granskat verksamheten har Skatteverket därför kommit fram till att ägaren undanhållit drygt 2,2 miljoner i utebliven skatt och arbetsgivaravgifter. Och eftersom det finns risk att han kommer försöka undandra sig att betala så väljer Länsrätten att frysa hans tillgångar.