Rektorn får förlängt

Regeringen har beslutat förlänga förordnandet för Uppsala universitets rektor Anders Hallberg. Hallberg har suttit som rektor i tre år, och förordnandet förlängs till och med utgången av 2011.