Kritik efter läkarmiss

En 94-årig man från länet avled efter att ett läkemedel av misstag försvunnit från hans medicinlista.

Mannens läkare gjorde fel när ett läkemedel skulle bytas ut mot ett annat, vilket resulterade i att mannen blev utan en av sina mediciner. Felet upptäcktes, men mannen avled en dryg månad senare.

Socialstyrelsen konstaterar nu att rutinerna frångåtts vid tillfället och kräver att verksamhetschefen utbildar berörd personal och ser över arbetsfördelningen vid förskrivningen av läkemedel.