Ny roll för turistbolag

För att stärka Uppsala som idrotts- och evenemangsstad kan Uppsalas turistbolag få en ny och större roll i framtiden. Turistbolaget kan då komma att omformas med Göteborgs evenemangsbolag Göteborg & Company som förebild.

Det här är tankar som finns inom Uppsala kommun i dag, enligt näringslivschefen Eva Sterte.

– Vi har ett turistbolag i dag, det vi funderar på är om vi kan vidga uppdraget för det, till att vara mer arrangörer och mer av ett marknadsbolag, säger hon.

Det pågår en attitydförändring till idrotten inom Uppsala kommun. Upplandsnytt berättade i morse att kommunens nya idrottspolitiska program innehåller en vision om att Uppsala år 2017 ska vara Sveriges ledande idrottskommun.

När kommunen i förra månaden tog sin ekonomiska flerårsplan så ingick där en punkt om att elitidrottens förutsättningar ska förbättras bland annat genom att det skapas ändamålsenliga anläggningar. Där står också att kommunen ska köpa reklamplats för kommunen på elitlagens matchtröjor. Dessutom finns alltså tankegångar om att Uppsala Tourism kunde ges ett större uppdrag än i dag och ges direktiv som liknar det Göteborg & Co har.

Göteborg & Co är ett samarbete mellan Göteborgs stad och näringslivet och ses av många som Sverigeledande när det gäller att skaffa stora evenemang till sin kommun och arrangera dem.

Christer Svensson, regionchef på Nordea och näringslivets samordnare för elitprojektet Världsklass Uppsala, har själv ett förflutet i Göteborg och dess evenemangsbolag, och han tror mycket på idén att skapa ett liknande bolag i Uppsala.

– Jag tror att det är en förutsättning att vi skapar en infrastruktur för detta. I dag är det lite spretigt. De som kommer hit och ska ordna något gör alla jättebra insatser, men jag tror att det krävs en större samordning. Jag tror att vi har mycket att lära av bolagsmodellen, säger Christer Svensson.

Mårten Nilsson
marten.nilsson@sr.se