Avslag om forskning

Den regionala etikprövningsnämnden i Uppsala har avslagit en ansökan från landstinget om att forska kring posttraumatisk stress bland flyktingpatienter i primärvården.

Landstingets ansökan har kompletterats två gånger, men etiknämnden tycker fortfarande att landstinget bland annat inte hanterat dom etiska problemen kring att flyktingar kan komma att se sig utpekade som psykiskt sjuka och hur studien kan påverka patienterna.