ridsport

Hopphäst till HD

Tvisten kring vem som äger hästen Calibra II fortsätter, med överklagan till Högsta Domstolen.

Enköpingsryttaren Lotta Schultz, som har tävlat med hästen i OS i Peking, och hennes make har fått rätt både i tingsrätten och i hovrätten.

Nu har deras tidigare samarbetspartner, som anser sig ha köpt hästen, överklagat hovrättens dom till högsta domstolen. Hovrätten ansåg att det låg på dem att bevisa att köpet hade ägt rum.

I överklagan skriver de att hovrätten har gjort fel bedömning om bevisbördan och hovrätten inte tagit hänsyn till skriftlig bevisning som till exempel hästens pass.