Polisen inte effektiv

Polisen i Uppsala är den polismyndighet i landet som mest sällan använder det så kallade förenklade utredningsförfarandet för mindre allvarliga brott och skulle kunna spara mycket tid om de gjorde det mer.

Det visar en rapport från Rikspolisstyrelsen som anser att flera länspolismyndigheter bör använda denna metod oftare för att spara tid på mindre allvarliga brott, som till exempel snatteri, brott mot knivlagen och ringa narkotikabrott, så att mer resurser blir tillgängliga för att utreda allvarligare brott. Polisen i Malmö använder det förenklade utredningsförfarandet mest i landet.