Kan ha brutit mot PUL

En chef inom Försvaret i Enköping anmäldes tidigare i år för sexuella trakasserier, maktmissbruk och personliga hot mot underordnade. Nu anmäls avdelningen för brister i hanteringen av känslig information enligt personuppgiftslagen.

Anmälarna menar att hemliga uppgifter om anmälarna skickades till personer som inte skulle få tillgång till den informationen.

Det var i april i år som chefen anmäldes av fem underordnade, för sexuella trakasserier, maktmissbruk och personliga hot.

Anmälan bestod av en gemensam skrivelse och fem personliga berättelser från de som anmält sin chef, där de beskrev hur de upplevde att de blivit behandlade.

Anmälarna hade fått löfte om att de personliga berättelserna skulle hållas hemliga och de bara skulle få läsas av dem som skulle behandla anmälan.

På något sätt ska dock hela anmälan, med både skrivelsen och de personliga berättelserna, sedan skickats till flera andra som inte skulle få se dem och efter två dagar även kommit till den anmälda chefen.

Han ska då, enligt anmälarna, ha mailat kommentarer kring dessa berättelser till sina kollegor och skickat personliga hot till anmälarna. Flera av dem har inte gått till jobbet för att de inte har orkat med mentalt att hantera behandligen.

Anmälan mot chefen lades ner, med motiveringen att han förflyttats till en annan avdelning.

Johan Tjerneng
johan.tjerneng@sr.se