Krav på konkreta mål

Uppsala kommuns nya vision om att på åtta år bli Sveriges ledande idrottskommun möts med avvaktan från Upplands Idrottsförbund. Ordföranden Stefan Jontell efterlyser mer konkreta besked om vad målsättningen innebär.

– Ja, det är väl bra att man har tagit fram en vision, men den måste ju omsättas i konkreta mål och en plan för hur målen ska nås, där de ekonomiska förutsättningarna är av största betydelse. Och en sådan plan tycker inte jag att vi har sett än, säger Stefan Jontell.

Visionen om Uppsala som Sveriges ledande idrottskommun år 2017 kommer från fritids- och naturvårdsnämnden i kommunen. Oppositionen i nämnden är mer skeptisk till visionen. Det sa socialdemokraten Erik Pelling i en debatt i Radio Uppland i eftermiddag.

– Man borde ju tänka över det här att vi ska bli Sveriges främsta idrottskommun. Det är kanske inte så realistiskt. Att vi ska vara en av de ledande – absolut. Och vi ska ha ett utmanande och ambitiöst mål. Men vi ska sätta ribban så vi kan nå den. Så att vi kan samlas bakom en konkret handlingsplan. Det vi har sett nu är lite för luddigt för att fungera, säger Erik Pelling.

Visionen liksom hela det idrottspolitiska program som tagits fram ska tas upp i kommunfullmäktige i höst. Då kommer det att bestämmas om kommunen som helhet ställer sig bakom formuleringarna som tagits fram i nämnden och om hur snabbt Uppsala kan få de nya idrottsarenor som visionen talar om.

Moderata kommunalrådet Cecilia Forss står bakom viljan att få fram nya idrottsarenor i Uppsala men manar också till ekonomisk realism.

– Verkligheten är ju att under de närmaste åren så kommer det ju inte in mer pengar till kommunen. Så vi måste ju också se tidsplanen, säger Cecilia Forss.

Ali Moulavi, moderat ordförande i fritids- och naturvårdsnämnden, säger att ett tidsprogram för arenautbyggnaden är på gång.

– En övergripande plan för alla arenorna, det håller vi på med och kommer under hösten, säger Ali Moulavi.

Mårten Nilsson
marten.nilsson@sr.se