Kris påverkar idrotten

I finanskrisens kölvatten har idrottsklubbarna i Uppland påverkats olika. De flesta är överens om att det har varit tungt det senaste året.

– Det är klart att vi märker av att det är sämre ekonomi. Vi har ju en stor del av intäkterna från lottförsäljning och där märker vi ingen skillnad. Det är just på sponsorsidan som vi märker jättestor förändring, säger Åsa Åkerman ordförande för GUSK.

Ekonomin har varit svajig för både små och stora idrottsklubbar i Uppland de senaste finanskrismånaderna. Det visar en rundringning som Upplandsnytt har gjort. Men det finns ett mönster att storklubbarna har haft det tyngre eftersom de i större utsträckning är beroende av näringslivets sponsring. Som Åsa Åkerman från GUSK sa, så påverkas inte en sån sak som lottförsäljning av krisen men i en större klubb är risken stor att idrottssponsringen från företagen får stryka på foten. Uppsala Baskets ordförande Anders Wallin säger till Upplandsnytt att de har valt att satsa på lokala förmågor istället för att köpa in spelare för att minska på utgifterna. Han menar att det kan hjälpa klubben att spara in de pengar som gick förlorade förra året. Han menar att Uppsala är en svår stad att söka sponsorer i eftersom det finns så få riktigt stora idkare här och konkurrensen är hård. Lasse Svensson, ordförande i Sirius fotboll och deras huvudklubb som är en paraplyorganisation för fotboll, bandy och innebandy inom Sirius, säger att de också har känt av snålblåsten.

- Vi har ju känningar att det har varit lite trögare på marknaden, framförallt under början av året. Många av företagen visste inte var den här finanskrisen skulle sluta. Nu tror jag väl att det har lugnat ner sig lite grann men visst har vi märkt av en återhållsamhet bland företagen, säger

Tror du att små och stora idrottsklubbar har påverkats olika av krisen?

- Ja, det tror jag. Stora föreningar med ännu mer elitsatsning är beroende av sponsorer på ett annat sätt. Även om vi också givetvis känner av det för att vi har ju också sponsorer och alla känner av den här krisen. Det har att göra med möjligheten att till exempel ta upp lån och sådana saker som hittills har varit så lätt, säger Gabriel Vikholm, ordförande för Danmarks IF.

Annika Ilmoni
annika.ilmoni@sr.se