Rustar för influensan

Efter den fortsatta spridningen av den nya influensan har Socialstyrelsen beslutat att koncentrera arbetet till de riskgrupper, som riskerar att drabbas hårdast av smittan. Samtidigt pågår förberedelserna inom landstinget i Uppsala län.

Den svenska strategin för hantering av den nya influensan har ändrats. Socialstyrelsen, har tillsammans med smittskyddsläkare och Smittskyddsinstitutet, kommit fram till att det inte längre är rimligt att lägga ned resurser på att försöka hindra spridningen av influensan, med tanke på influensans fortsatta utbredning i världen och Sverige.

I stället ska sjukvården koncentrera sig på provtagning, behandling och förebyggande åtgärder mot personer i de riskgrupper, som riskerar att bli svårast sjuka eller till och med dö av smittan. Dit hör bland andra gravida, barn under två år och personer med vissa kroniska sjukdomar. Även de personer som vårdar eller står i nära kontakt med dessa personer ingår i den grupp som sjukvården koncentrerar sig extra på.

Socialstyrelsen nya föreskrifter begränsar anmälningsplikten för personer som smittats av A(H1N1)-influensan. Bara sjukdomsfall som vårdas på sjukhus ska anmälas från vården, men alla fall som diagnostiseras på laboratorier ska även fortsättningsvis anmälas.

Även förskrivningen av antivirala läkemedel ska begränsas och sjukvården uppmanas att bara skriva ut dem endast till personer ur riskgrupperna som kan ha smittats.

Andra som misstänker att de har smittats av influensan, men inte blivit svårt sjuka uppmanas att hålla sig hemma och eventuellt vända sig till sjukvårdsupplysningen för att få råd.

– Det är viktigt att alla själva tar ansvar för att undvika att bli smittad eller att smitta andra och det viktigaste är att den som är sjuk undviker att träffa andra. Att tvätta händerna ofta och noggrant kan minska risken att bli smittad, skriver Annika Linde, statsepidemiolog vid Smittskyddsinstitutet, i ett pressmeddelande från Socialstyrelsen.

På landstinget i Uppsala län pågår vaccinationsförberedelserna som bäst, och man är redo om Socialstyrelsens föreskrifter skulle ändras och det skulle behövas en snabb massvaccinering av till exempel alla Uppsalas studenter.

– Basen är naturligtvis den vanliga sjukvården med husläkaremottagingar och de privata läkarmottagningar, som normalt vaccinerar vid vår återkommande säsongsinfluensa. Skulle det däremot bli så att vi ska vaccinera även unga och friska personer så måste vi nog upprätta särskilda vaccinationsställen just för våra studenter, säger Staffan Sylvan, smittskyddsläkare på landstinget i Uppsala län.

Alla 46,000 universitetsstuderande i Uppsala kan bli en utmaning för landstinget när det drar ihop sig för vaccinationer i höst. Hittills har det visat sig att just unga personer löper en ökad risk för att drabbas av den så kallade svininfluensan.

Myndigheterna är nu säkra på att smittan kommer att drabba Sverige i höst och nu kraftsamlas det för att förebygga och i första skedet hjälpa de som är extra utsatta så som gravida och svaga människor med svåra sjukdomar.

Sjukvården förbereder sig även för att kunna ta emot ett större antal influensasjuka personer, som eventuellt fått komplikationer av sin influensa.

– Det kan handla om till exempel lunginflammationer. Vi har läkemedel och antibiotika lagrade för att kunna använda i så fall, säger Staffan Sylvan.

Bland de Upplänningar Upplandsnytt pratar med verkar oron för den så kallade svininfluensan vara måttlig. Jonas Hedin, som bor i Industristaden i Uppsala oroar sig inte så mycket för egen del, men skulle hela arbetsstyrkan på hans jobb slås ut skulle det vara värre.

– Jag är polis så det vore inte alls bra om vår verksamhet slogs ut, men jag tror att vi kommer att bli vaccinerade i god tid.

Vad det gäller vaccinationen håller landstinget just nu på att se över så att det finns tillräckligt med sprutor och kanylspetsar tills preparatet kommer. 

Exakt hur vaccinationen kommer att gå till här i Uppsala län är inte klart, inte heller om det kommer att kosta något. Jonas Segersam (KD) är vikarierande landstingsråd.

– Pengar finns ju. Om det blir en stor kostnad för landstinget, så får man ta ställning till vad det innebär i efterhand. Ytterst är det ju skattebetalarna som finansierar vår verksamhet, säger Segersam.

August Bergkvist
august.bergkvist@sr.se