Wikström i rättsutskott

Cecilia Wikström (FP) från Uppsala kommer att ta plats i Europa-
parlamentets utskott för legala och rättsliga frågor.

Hon blir även ersättare i parlamentets utskott för mänskliga fri- och rättigheter samt arbetsmarknads- och socialutskottet.

Wikström kryssades in i Europaparlamentet i valet den 7 juni.