Svar om skolgång

Uppsala kommun utreder nu vad som egentligen hände när de barn i Uppsala, som misstänks ha hållits instängda av sin pappa, skulle ha börjat skolan. Detta efter att Skolinspektionen krävt svar från kommunen.

Skolinspektionen vill veta vilka åtgärder de vidtagit för att ta reda på om barnen verkligen inte var skolpliktiga.

Det är föräldrarnas ansvar att barnen går i skolan eftersom det är skolplikt i Sverige, men om de blivande eleverna inte dyker upp är det kommunen som ska undersöka varför.

I det här fallet har de fyra barnen, som i dag är mellan 16 och 22 år, funnits med på kommunens lista över skolpliktsbevakning, men de avskrevs när familjen sa att de bara är i Sverige under somrarna och spenderar resten av tiden utomlands. Och det är bland annat det som Skolinspektionen är kritisk till, att kommunen skulle ha släppt bevakningen på barnen för lätt.

I sitt svar till Skolinspektionen skriver Uppsala kommun ungefär samma sak som de har sagt tidigare, nämligen att de har följt rutinerna för skolplikt, men utifrån de uppgifter som de har fått från familjen.

Utöver det så skriver de att de ska se över dels hur en kontroll av sådana uppgifter kan utformas och dels hur rutinerna kring skolpliktsbevakningen fungerar. De ska också titta på hur samarbetet med andra myndigheter, som till exempel Försäkringskassan, kan förbättras.

Kommunens fullständiga utredning väntas vara klar först i augusti.

Sarah Bruze
sarah.bruze@sr.se