Ja till myggbekämpning

Kemikalieinspektionen har nu som sista instans sagt ja till besprutning i de områden där mygg-
bekämpnings-
projektet tidigare fått nej.

Därmed är alla tillstånd i sin ordning inför ytterligare bekämpning i det hårt drabbade Nedre dalälvsområdet.

Naturvårdverket drog tillbaka sitt överklagande, där de motsatte sig besprutning av mygg i nationalpark och naturreservat i Nedre Dalälvsområdet under förmiddagen, efter att regeringen gett sitt klartecken till myggbekämpning i hela området.

Miljöminister Andreas Carlgren är nöjd med beslutet:

– Därför att det helt enkelt är olidligt för de människor och djur som finns i det område som gäller. Det är en myggplåga av helt orimliga proportioner.

Finns det inte risker att bespruta ett så stort område med ett medel som inte är godkänt i Sverige?

– Både Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket har ju nu tittat på det här och det finns ingenting i underlaget som vi har för beslutet att det skulle vara så. Tvärtom är det här det rätta både för människors hälsa och säkerhet.

När kan besprutningarna börja?

– I princip omedelbart.

Nu har alltså också Naturvårdverket beslutat att dra tillbaka sitt överklagande som de tidigare lämnat in till Miljödomstolen, där dom motsätter sig besprutning i Nationalpark och naturreservat.

– Det vi behöver göra nu är att se till att de överklaganden vi har gjort tidigare nu inte skapar något hinder för att man ska kunna sätta igång snabbt, säger Naturvårdsverkets tillförordnade generaldirektör Björn Södermark.

Hur fort kommer besprutningen kunna vara igång?

– Vi har ju pratat med Miljödomstolen. Sedan ska ju de göra ett avskrivningsbeslut och det räknar jag med att de kan göra redan i morgon.

Vad är det som gör att ni nu drar tillbaka överklagandet?

– Det är två saker. Att vi fått klart för oss att situationen i år var extrem beroende på regnandet och värmen, dessutom gjorde man den bedömningen att man behövde bespruta nationalparken för att få en tillräckligt bra effekt.

Så då kan besprutningen börja i morgon?

– Ja.

Jonas Ahlman
jonas.ahlman@sr.se