Pandemin kan slå hårt

Inför hotet från den så kallade svininfluensan arbetar myndigheterna nu för att se till att samhället inte lamslås när många väntas insjukna i höst. Och förberedelserna i Uppsala län ligger långt framme.

Länsstyrelsen har begärt in listor på nyckelfunktioner från kommuner, landsting och polis. Listor som sen går vidare till smittskyddsläkaren för snabba vaccinationer så att samhället ska kunna fungera. Christina Boman är processledare för krishantering på länsstyrelsen i Uppsala.

– Den logistikpandemiplan som vi gjort i Uppsala län är vi ensamma om i varje fall i Mellansverige. Och den hanterar samhällsviktiga funktioner, men också ren logistik kring hur man ska få vaccinet ut i kommunerna och vem som ska sticka folk i armen och så vidare, säger Christina Boman.

– Vi kan nog räkna med att pandemin kommer slå ganska hårt mot samhället, men jag tycker ändå att vi tänkt igenom så långt vi kunnat för att förbereda oss för en pandemi.

Enligt länsstyrelsen är samordningen mellan myndigheterna bättre i Uppsala län än i omgivande län. Redan i maj begärde länsstyrelsen att få in listor över nyckelpersoner från kommuner, landsting och polis som bör vaccineras i ett tidigt skede. De flesta svaren har kommit in, men än saknas svar från ett par av kommunerna och från sjukvårdsmyndigheten själv, landstinget:

– Anledningen är okänd för mig, säger Christina Boman, men eftersom smittskyddsläkaren tillhör landstinget så får vi förutsätta att han har kontroll över sin egen organisation.

Är de betänksam över att landstinget inte svarat?

– Ja, jag trodde nog att de skulle vara snabba och svara.

Vad tror du händer i höst? Hur allvarligt kan det bli?

– Jag tror att när semestrarna är över och barnen börjar skolan, det är först då vi ser hur det här kommer att bli framöver.

Tror du att folk i allmänhet har förstått allvaret i situationen?

– Nej, jag tror nog inte riktigt det egentligen, att man har förstått hur sjuk man kan bli och så vidare, säger Christina Boman.

Mårten Nilsson
marten.nilsson@sr.se