Fick dubbelt insulin

Ett särskilt boende i Uppsala kommun får kritik av socialstyrelsen efter en Lex Maria-anmälan.

En diabetiker som bodde på hemmet fick en dubbel dos insulin efter att en sköterska gett insulin utan att först kontrollera patientens journal. När sköterskan skulle pricka av att insulin getts upptäcktes att patienten redan fått en dos och ambulans tillkallades.

Socialstyrelsen menar att patienten utsattes för en risk och att rutinerna inte följdes.