Skut-ansvar till Uppsala

Ansvaret för Svenska kyrkan i utlandet kan komma att samlas i Uppsala framöver. En enig utlandskyrko-
utredning vill att kyrkostyrelsen i Uppsala tar över allt ansvar för utlandsverksamheten.

Som det är nu delas ansvaret mellan kyrkokansliet i Uppsala och Visby stift.

Förslaget kan bli verklighet  tidigast 2011.