”Staten bör betala”

Vaccineringen mot den så kallade svininfluensan kan kosta Uppsala läns landsting uppemot 100 miljoner kronor. Nu begär landstingsrådet Ismail Kamil (FP) att staten ska betala åtminstone en del av den kostnaden.

– Det här är någonting som är allmänt farligt för hela befolkningen i Sverige, staten måste ta sitt ansvar när det gäller kostnaden för vaccinationerna. Annars blir det svårt för olika landsting att klara av situationen, nu när vi redan har bekymmersamma ekonomiska förhållanden.  

Vad skulle det innebära om landstinget får ta hela kostnaden?

– Med tanke på att den ekonomiska krisen lett till försämringar i landstingets budget med 264 miljoner under 2009, så ytterligare försämringar med uppemot 100 miljoner, det är klart att det är påfrestande.

Ismail Kamil säger att frågan om hur vaccinationskostnaderna ska fördelas kommer att diskuteras när sjukvårdsdelegationen inom Sveriges Kommuner och Landsting träffas om tre veckor.

Regeringen har redan sagt nej till att stå för hela vaccinationskostnaden, nu kommer SKL att kräva att staten i varje fall tar en del av kostnaden.

Influensan väntas få stor spridning i Sverige i höst, men krisplaneringen för att samhällsfunktionerna ska fungera ligger långt framme i Uppsala län. Länsstyrelsen har samlat in listor på nyckelfunktioner som ska ges tidig vaccinering inom kommuner, landsting och polis.

Länsstyrelsen hävdade tidigare att sjukvårdsmyndigheten själv, landstinget, inte skulle ha kommit in med en lista på nyckelpersoner, men det har visat sig under dagen att landstinget redan i början på sommaren lämnat in en sån lista.

Frågan om eventuella patientavgifter för vaccination är ännu inte avgjord, säger Ismail Kamil.

– Det är för tidigt att säga. Men under september kommer vaccinet och innan dess måste vi ha ett besked. Tanken är att landstingen ska ha en gemensam policy. Det här är en kostnad, inte bara för Uppsala län, utan för alla landsting och regioner, och det är en stor kostnad.

Mårten Nilsson
marten.nilsson@sr.se