Dioxin i Tämnarån

Låga halter av miljögiftet Dioxin har uppmätts i Tämnaråns damm i Karlholmsbruk. Det visar en mätning som beställts av Länsstyrelsen.

Dioxinet finns i dammens botten, men halterna ska vara så låga att det inte är någon fara att till exempel fiska eller bada i dammen, enligt det konsultföretag som gjort mätningen. 

– Halten på 3 milligram, som vi hittat, motsvarar en trea på den fyragradiga skala där ett är innebär högst halter. Så det här handlar om låga halter, säger Bertil Grundfelt, VD på Kemakta AB som gjort analysen på uppdrag av Länsstyrelsen.

Tidigare har det funnits misstankar om att Tämnaråns vatten orsakat de högre halterna av dioxin i Lövstabukten och Lötfjärden, men den nya mätningen visar att så inte är fallet, enligt Bertil Grundfelt.