Universitet får backning

Uppsala universitet nekade en anställd att bli professor, men överklagande-
nämnden för Högskolan menar att det var fel och har nu beslutat att mannen ska få en professorstjänst.

Mannen, som har en tjänst vid Uppsala universitet, har tidigare arbetat vid andra universitet och högskolor, bland annat som professor.

När han nu sökte en professorstjänst här så tyckte de sakkunniga, två professorer, att hans meriter räckte till både på det pedagogiska och vetenskapliga området. Men befrodringskommittén tyckte inte att hans vetenskapliga meriter var tillräckliga och rektorn beslutade också att mannen inte skulle bli få professor.

Överklagandenämnden för högskolan håller inte med. De hänvisar till att de sakkunniga tyckte att hans vetenskapliga produktion höll tillräckligt god kvalitet och att hans produktion varit begränsad de senaste åren menar de kan förklaras med att han varit bland annat professor på annat håll och haft många andra arbetsuppgifter. Mannen ska enligt nämnden nu få en professorstjänst.

Lisa Helgesson
lisa.helgesson@sr.se