Minus för Sandvik

Verkstadskoncernen Sandvik, med produktion i Gimo, kom i morse med sin andra kvartalsrapport för i år.

Det är inte lika illa som branschanalytikerna hade väntat, men det är dystra siffror.

– Det var ett fortsatt tufft kvartal, efterfrågan var fortsatt svag och det får naturligtvis påverkan på verksamheten i Gimo. Vi jobbar mycket fokuserat på vårt kassaflöde vilket gör att vi  måste stoppa produktionen av och till. Det har ju drabbat Gimo nu under andra kvartalet, säger Per Ove Ehrling, vice VD för Sandvik Tooling.

Bör de anställda i Gimo vara oroliga inför framtiden?

– Det finns ju inga garantier för någonting här i världen, men läget har ju inte förvärrats mot vad vi haft tidigare, det finns absolut ingen anledning till någon större oro.

Hur ser du på framtiden?

– Läget är ju oerhört svårbedömt. Det enda jag vet är att Sandvik är ett starkt företag och att vi har alla förutsättningar att rida ut den här krisen på ett bra sätt, säger Ehrling.

När Sandviks ekonomiavdelning idag öppnar räkenskapsböckerna för vårens affärer handlar det om röda siffror. Förlusten före skatt uppgår till över 2,4 miljarder kronor. Lågkonjunkturen talar sitt tydliga språk, motsvarande period förra året slutade med en vinst på drygt 3,3 miljarder.

" Efterfrågan under andra kvartalet var fortsatt mycket svag. Hittils har vi inte sett någon förbättring av marknaden", säger Sandviks VD Lars Pettersson i en kommentar.

På Sandvik Coromant i Gimo, som bland annat gör skärverktyg till bilindustrin, har man fått känna av de tuffa tiderna. För ett tag sen drog ett stort uppsägningsvarsel tillbaka när medarbetarna gick med på arbetstidsförkortning och sänkta löner.

Så här säger analytikern Mats Liss på Swedbank om dagsläget för Sandvik Tooling, den division där Coromant ingår.

- Utvecklingen är ju klart negativ resultatmässigt i kvartalet, sen kanske man hade ställt in sig på det efter vinstvarningen. Orderingången och försäljningen har ju gått ner fyrtiofem procent. Man har ju nu vidtagit åtgärder som ska förbättra kostnadsläget succesivt.

Kan du se något ljus i mörkret?

- SKF kom med något rapport härom dagen och pekar på att bilsidan, som ju är en viktig kund för Sandvik också, har förbättrats från låga nivåer.

August Bergkvist
august.bergkvist@sr.se