Kräver svar om skolplikt

Uppsala kommuns svar till Skolinspektionen om skolpliktsbevakningen av de fyra barn som har misstänkts hållit instängda och borta från skolan av sin pappa var inte tillräckligt, menar Skolinspektionen.

Myndigheten vill veta mer om hur kommunen hanterade fallet. Magdalena Karlsson har hand om ärendet på Skolinspektionen.

– Det innebär att kommunen ska redovisa till oss svar på de här frågorna och utifrån de svaren gör vi en bedömning om de lever upp till lagens krav eller ej. Sedan får vi titta på svaret utifrån lagstiftningen om vi tycker att det räcker, eller om vi behöver ställa ytterligare kompletterande frågor eller om vi kan gå till beslut, säger hon.

Vad händer om svaret inte räcker?

- Då riktar vi kritik, kallas det för, alltså vi talar om att utifrån det här så bedömer vi att ni inte har gjort det ni ska och då vill vi har svar på vad ni ska vidta för åtgärder för att fortsättningsvis göra det.

De frågor som Skolinspektionen vill ha svar på är dels hur länge familjen har varit folkbokförd i Uppsala, för att se om kommunen verkligen har haft ansvar för barnens skolplikt, och de vill även veta hur kommunen har bevakat den skolplikten. Dessutom ska kommunen svara på vad det är för typ av översyn av skolpliktsrutinerna som de har tänkt göra.

Magdalena Karlsson menar att det inte alls är ovanligt att kommuner granskas på det här sättet. 

– I alla de fall där vi får in en anmälan eller en annan signal om att elever under en längre tid inte har varit i skolan, så gör vi en utredning och tittar på vad kommunen har gjort för att se till att eleven kommer till skolan, säger hon.

Sarah Bruze
sarah.bruze@sr.se