Mer vård för utländska

Fler personer från andra länder köper vård i Uppsala. Det skriver Uppsala Nya Tidning i dag.

Under 2000-talet har antalet utländska patienter på Akademiska sjukhuset, som själva betalar för sin vårdkostnad, stadigt ökat och förra året var det 426 sådana patientbesök.

Framför allt är det avancerad specialistvård som efterfrågas. Enligt Uppsala Care, som sköter de utländska besöken åt Akademiska sjukhuset, så tas dessa patienter endast emot på de avdelningar där det inte finns någon kö.