Kräftorna undersöks

Nu ska kräftbeståndet i bland annat sjöar i Uppsala län kartläggas. Studien som påbörjas nu i sommar ska leda fram till ett hållbart fiske av kräftor.

– Man kan vara lite orolig om det fiskas för hårt eller inte, och det vet vi inte riktigt i dagsläget och det är därför vi har det här projektet, för att titta på vilka effekter fisket har. Man kan med hjälp av fisket styra lite hur fångsterna blir i framtiden, anpassa fisket efter möjligheterna, säger Lars Edsman, kräftforskare på Fiskeriverket.

Forskare från Fiskeriverkets sötvattenslaboratorium ska följa med yrkesfiskare och enskilda fiskerättsinnehavare på kräftfiske i Vättern och Hjälmaren. Men även till mindre sjöar i Östergötland, Sörmland, Kronoberg, Uppsala och Jönköpings län. Och även bedriva eget provfiske.

Forskarna ska därefter studera fångstens storleksfördelning, kräftornas könsmognad, eventuella skador och om några drabbats av kräftpest. Man ska även se hur storleken på kräftorna och tätheten på kräftbestånden förändras när studien fortgår.

Studien börjar i sommar och ska hålla på i 6 år. Tanken med forskningen är att man ska kunna göra bättre prognoser för hur framtida fångst kan bli och kunna ge råd för ett långsiktigt hållbart fiske efter kräftor, berättar kräftforskaren Lennart Edsman.

– Kräftfisket och kräftätandet är en stor tradition i Sverige, så det är både ekonomiskt och ekologiskt viktigt, säger han.