Säkrare väg dröjer

Riksväg 55 mellan Enköping och Katrineholm måste byggas ut - nu! Det kräver den socialdemokratiska riksdagsledamoten Mats Berglind från Enköping.
Riksväg 55 är svårframkomlig och olycksdrabbad. Planer på utbyggnad har funnits i flera år men det har saknats pengar. Nu föreslår socialdemokraterna i en riksdagsmotion att staten lånefinansierar utbyggnaden.