Bara hälften får vård

Psykiatrin har inte tillräckligt med resurser för att hjälpa alla som är i behov. Det konstaterades redan för drygt ett år sedan i en rapport.
PO Sjöblom är chef för psykiatricentrum i Uppsala. - Det gäller generellt inom sjukvården, särskilt inom psykiatrin. Vi ser att vi når högst hälften av de som skulle kunna ha nytta av en psykiatrisk kontakt, säger han. Den andra hälften går alltså utan vård på grund av för lite resurser. Den senaste tidens debatt om bristande psykvård har fokuserat på de fåtal personer som är våldsbenägna, men större delen som idag inte nås av psykvården är de personer som lider av depressioner eller ångest, men inte är farliga för andra. Mats O Karlsson är socialdemokratiskt landstingsråd. - Det låter allvarligt, men resurserna är begränsade, säger han. Redan för ett år sen riktades kritik i en granskning av komrev, det satsades för lite resurser på psykvården, både inom Uppsala kommun och landstinget. Uppsala kommun har sen dess flaggat för att istället ytterligare minska stödet till psykiskt funktionshindrade. - Från landstingssynpunkt uppfattar jag inte att man har dragit några slutsatser som har konsekvenser för oss. Vi har inte fått några nya resurser, det säger PO Sjöblom, chef för psykiatricentrum. Men landstingrådet Mats O Karlsson har en annan bild av situationen, han tycker att det satsas. - En utbyggnad och prioritering kommer att ske, det har tillförts nya resurser. Kontakta reportern: Maud Johansson