Bra att vänta med vanlig mat

Nu kommer nya rekommendationer om hur länge nyblivna mammor bör amma sina barn.
Livsmedelelsverket säger nu att att mammor, om möjligt, ska amma helt fram till barnet är sex månader. Först därefter ska man komplettera med annan mat. Tidigare har verket sagt att barn kan börja få smakportioner redan vid fyra månader.