Ingen JK-granskning av Hartwig

Justitiekanslern, JK, kommer inte att inleda någon förundersökning mot Lena Hartwig. Kommunstyrelsens ordförande anmäldes till JK för brott mot meddelarfriheten.
Det var folkpartiet som anmälde Hartwig sedan hon i en tidningsintervju sagt att hon ogillar att kommunens tjänstemän svarar på frågor från oppositionen. Men JK anser inte att det var ett ingrepp i meddelarfriheten eftersom den bara gäller när en tjänstemän lämnar ut uppgifter till journalister.