Läkarna får inte skriva ut nya mediciner

Just nu lanseras nya blodfettssänkade mediciner i Sverige. Men trots att de nya preparaten är mycket bättre på att sänka fetthalten i blodet, så avråds läkare i Uppsala län från att skriva ut de nya medlen.
- Vi vet att de sänker blodfetterna bra, men det är inte säkert att de minskar dödlighet och sjuklighet lika bra som de äldre, välbeprövade medicinerna. Åke Schwan, som arbetar med läkemedelsfrågor på Landstinget i Uppsala, är lite tveksam till de nya preparaten. Han menar att det inte är dokumenterat att de leder till färre sjuka och döda i hjärtinfarkt eller stroke. Han säger att det kan vara någon annan egenskap än just blodfettssänkningen som minskar sjukligheten. Fet mat och lite motion ökar risken för höga fetthalter i blodet och allt fler behöver i dag använda mediciner för att sänka fettnivåerna. Under första halvåret i år behövde så många som 13 000 personer i länet den här typen av preparat. Men att landstinget avråder från de nya läkemedlen kan också vara en ekonomisk fråga. Det nya preparatet Crestor kostar till exempel 900 kronor, samma dos med den äldre Simvastatin bara 150 kronor.