Lärare känner sig överkörda av politiker

-Vi känner oss överkörda! Peter Gerhardsson är lärare på Ekebyskolan. Han fick inte vara med och påverka när politikerna bestämde att idrottsinriktningarna ska flyttas till Celsiusskolan i Uppsala.
Det handlar om beslutet att koncentrera idrottsinriktningarna i Uppsalas gymnasieskolor till Celsiusskolan. -Vi som jobbat med det här i många år känner oss överkörda i frågan, säger Peter Gerhardsson, lärare på Ekebyskolan som har hand om fotbollsinriktningen. Orsaken till politikernas beslut är att de vill göra Celsiusskolan, som länge tampats med dåligt rykte, mer attraktiv och locka fler elever dit. -Det måste finnas andra saker än att flytta på 350 idrottsungdomar. Någon gång måste man titta på vad som är bäst för ungdomarna, säger Peter Gerhardsson. Ulrik Wärnsberg, ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, säger att för- och nackdelar kommer att vägas mot varandra innan det här blir verklighet. Kontakta reportern: Lisa Helgesson