Nya stora besparingar väntar Uppsala

Anställningsstopp och inköpsstopp. Det är några av de åtgärder som nu kan behövas för att rädda Uppsala kommuns ekonomi. Det säger finanskommunalrådet Lena Hartwig efter att hon fått se den senaste prognosen för Uppsalas ekonomi, som visar på minus 318 miljoner kronor i år.
Jämfört med vårens prognos så har kommunens ekonomiska läge bara förbättrats med två miljoner kronor. Det här beror bland annat på att skatteintäkterna minskat, men också på att de verksamheter som har störst ekonomiska problem, grundskolan och äldreomsorgen försämrat sina resultat jämfört med i våras. De besparingar som nämnden beslutat om, som större klasser och mindre grupptimmar i skolan, har inte haft så stor ekonomisk effekt som beräknat. Lena Hartwig säger att vad det beror på, det ska man nu ta reda på. Kommunledningen ska nu träffa ledningen för den nämnd som står för de största underskotten, och gå igenom nämndens ekonomi. Om en vecka ska det finnas förslag på vilka ytterligare neddragningar kommunen ska göra för att minska underskottet så mycket som möjligt. - Det kan handla om anställningsstopp, eller inköpsstopp, eller reducering av ramarna, säger Lena Hartwig. - Men ekonomin har ju varit dålig hela året, är det inte lite sent att ta tag i det här nu? - Vi har ju tagit tag i det hela tiden, ända sedan i våras har ju nämnderna haft uppdrag att vidta åtgärder för att få en ekonomi i balans. -Men det verkar ju inte fått någon effekt? - Nej, och därför ska vi ta reda på hur det kan komma sig att politiska beslut som fattas inte får genomslag i organisationen så att det börjar märkas att saker kostar mindre, säger Lena Hartwig. Kontakta reportern: Lisa Helgesson