Fler arbetslösa ungdomar

Antalet arbetslösa i länet ökar. Nästan tvåtusen fler var öppet arbetslösa sista september i år jämfört med sista september förra året.
Skillnaderna inom länet är stora, störst är arbetslösheten i Älvkarleby där den är dubbelt så hög som i Håbo och Knivsta till exempel. Både långtidsarbetslösa och och arbetslösa ungdomar ökar kaftigt i Uppsala län. Antalet arbetslösa ungodmar har ökat med 44,2 procent. Däremot så menar länsarbetsnämnden att fler personer ändå har fått jobb i år jämfört med förra året.